Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Phùng Yến PhươngFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 131 Deviations 605 Comments 4,542 Pageviews
×

Newest Deviations

[27042017] ONG SUNGWOO x KANG DANIEL by YenPhuong [27042017] ONG SUNGWOO x KANG DANIEL :iconyenphuong:YenPhuong 19 0 [05022017] ZHOUMI by YenPhuong [05022017] ZHOUMI :iconyenphuong:YenPhuong 3 0 [04022017] SEO CHUL GOO (@XITSUH) by YenPhuong [04022017] SEO CHUL GOO (@XITSUH) :iconyenphuong:YenPhuong 4 4 [04022017] CALLMEGRAY (AOMG) by YenPhuong [04022017] CALLMEGRAY (AOMG) :iconyenphuong:YenPhuong 15 0 [COVER][03022017] ZHANG JIONG MIN by YenPhuong [COVER][03022017] ZHANG JIONG MIN :iconyenphuong:YenPhuong 6 0 [SHARE] textures #02 by YenPhuong [SHARE] textures #02 :iconyenphuong:YenPhuong 184 89 ZHANG JIONG MIN by YenPhuong ZHANG JIONG MIN :iconyenphuong:YenPhuong 1 0 [COVER][02022017] ZHANG JIONG MIN by YenPhuong [COVER][02022017] ZHANG JIONG MIN :iconyenphuong:YenPhuong 0 0 AUTUMN JIMIN by YenPhuong AUTUMN JIMIN :iconyenphuong:YenPhuong 2 0 HARD CARRY by YenPhuong HARD CARRY :iconyenphuong:YenPhuong 6 0 PSD CLR #13 by YenPhuong PSD CLR #13 :iconyenphuong:YenPhuong 28 8 [05092016] ::LOVE ME RIGHT:: by YenPhuong [05092016] ::LOVE ME RIGHT:: :iconyenphuong:YenPhuong 18 2 [04092016] ::KANG SEULGI:: by YenPhuong [04092016] ::KANG SEULGI:: :iconyenphuong:YenPhuong 8 0 [01092016] :: PINK DAY :: by YenPhuong [01092016] :: PINK DAY :: :iconyenphuong:YenPhuong 5 0 [01092016] :: MAI NGO :: by YenPhuong [01092016] :: MAI NGO :: :iconyenphuong:YenPhuong 5 0 Share 170wathers - PSD ONE MORE NIGHT by YenPhuong Share 170wathers - PSD ONE MORE NIGHT :iconyenphuong:YenPhuong 3 1

Favourites

310517. J hope by Sei-huan 310517. J hope :iconsei-huan:Sei-huan 34 2 280517 PACK ICON PRODUCE 101 by hanaphuong200 280517 PACK ICON PRODUCE 101 :iconhanaphuong200:hanaphuong200 31 4 Taeyeon-170508 by yunniejacksonyi Taeyeon-170508 :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 52 11 Textures#7 Made By RainTone by RainieTone Textures#7 Made By RainTone :iconrainietone:RainieTone 501 222 Industrial Textures Pack By Starved-soul by Starved-Soul Industrial Textures Pack By Starved-soul :iconstarved-soul:Starved-Soul 629 35 #1 BNW TEXTURE PACK by duck-goes-quack #1 BNW TEXTURE PACK :iconduck-goes-quack:duck-goes-quack 315 53 SHARE PACK TEXTURE by ngocxthang SHARE PACK TEXTURE :iconngocxthang:ngocxthang 103 59 Snow by MIssAirce Snow :iconmissairce:MIssAirce 144 39 A Midsummer Night's Dream by MIssAirce A Midsummer Night's Dream :iconmissairce:MIssAirce 157 36 Semmi Textures 10 by SemmiYIn Semmi Textures 10 :iconsemmiyin:SemmiYIn 202 47 Semmi Textures 23 - Just Do It by SemmiYIn Semmi Textures 23 - Just Do It :iconsemmiyin:SemmiYIn 346 81 Semmi Textures 22 - Hey Yah by SemmiYIn Semmi Textures 22 - Hey Yah :iconsemmiyin:SemmiYIn 295 49 RAINTONE [2nd Anniversary  1700Likes GIFT] by RainieTone RAINTONE [2nd Anniversary 1700Likes GIFT] :iconrainietone:RainieTone 193 176 Texture Pack / biophilia by xPEGASVS Texture Pack / biophilia :iconxpegasvs:xPEGASVS 139 5 Textures#5 Made By RainTone by RainieTone Textures#5 Made By RainTone :iconrainietone:RainieTone 170 65 Beyond the Mist by midnightstouch Beyond the Mist :iconmidnightstouch:midnightstouch 2,798 681

Watchers

Groups

deviantID

YenPhuong's Profile Picture
YenPhuong
Phùng Yến Phương
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
5742aebd03cf3923x1200-a0ef by YenPhuong

5742aedbeebf8923x1200-876e by YenPhuong
Interests

Activity


Có bạn nào đang xem Produce 101 không ạ?
[27042017] ONG SUNGWOO x KANG DANIEL

|Bạn vốn dĩ không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đã nguyền rủa lăng mạ bạn là ai. Nếu có một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một miếng?|

{Sưu tầm}credit: mingikumiko

Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:icontokileveret:
TokiLeveret Featured By Owner Jun 13, 2017  Student Interface Designer
Làm quen !!!
Reply
:iconyenphuong:
YenPhuong Featured By Owner Jun 16, 2017  Student Interface Designer
à vâng, bạn giới thiệu trc đi ạ
Reply
:icontokileveret:
TokiLeveret Featured By Owner Jun 16, 2017  Student Interface Designer
Yang/b/2k2 ~
Reply
:iconyenphuong:
YenPhuong Featured By Owner Jun 16, 2017  Student Interface Designer
Phương/g/2k2 luôn ^^
Reply
(2 Replies)
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner Mar 16, 2017
- Art cậu đẹp!
- Watch back ?
- Làm quen?
-Cúc/2k5/váy
Reply
:iconyenphuong:
YenPhuong Featured By Owner Mar 19, 2017  Student Interface Designer
Vâng cảm ơn ^^ Mình là Phương 2k2
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner Mar 19, 2017
Vậy xưng hô ntn đây?
Reply
:iconyenphuong:
YenPhuong Featured By Owner Mar 23, 2017  Student Interface Designer
Tuỳ đằng ấy hjhj
Reply
(2 Replies)
:icond-ziro:
D-ZiRo Featured By Owner Nov 27, 2016  Student Artist
cảm ơn đã watch nha <3

art bạn xinh ghê DD:
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner Sep 17, 2016  Student Interface Designer
- tao qua <3
Reply
Add a Comment: